საგარანტიო მომსახურეობა

საგარანტიო მომსახურება ვრცელდება, დამადასტურებელი საგარანტიო ბარათის წარმოდგენის შემდეგ, გაცემული ოფიციალური წარმომადგენლის „IMTC MUSIC“-ის მიერ. 


ავტორიზირებული სერვის-ცენტრის მისამართია :
შარტავას ქ.#35 , თბილისი


პარტნიორები