სერვის ცენტრი

მაღაზიასთან არსებულ სერვის-ცენტრში შესაძლებელია ისარგებლოთ როგორც საგარანტიო ისე არასაგარანტიო შეკეთების სერვისებით სხვადასხვა ტიპის საოჯეხო ტექნიკაზე.

ავტორიზირებული სერვის-ცენტრის მისამართია :
ბახტრიონის ქ. #4  , თბილისი