საგარანტიო მომსახურეობა

საგარანტიო მომსახურება ვრცელდება, დამადასტურებელი საგარანტიო ტალონის წარდგენის შემდეგ, 
გაცემული ოფიციალური წარმომადგენლის „IMTC MUSIC“-ის მიერ. 
ავტორიზირებული სერვის-ცენტრის მისამართია :
ბახტრიონის ქ. #4 /2 , თბილისი

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/find/6_caucasus/georgia_en.html