საგარანტიო მომსახურეობა

საგარანტიო მომსახურება ვრცელდება, დამადასტურებელი საგარანტიო ბარათის წარმოდგენის შემდეგ, გაცემული ოფიციალური წარმომადგენლის „IMTC MUSIC“-ის მიერ. 


ავტორიზირებული სერვის-ცენტრის მისამართია :
ბახტრიონის ქ. #4 /2 , თბილისი


პარტნიორები