2012 წლის 15 ოქტომბერიდან ჩვენს კომპანიაში უკვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ Tax Free-ით, რაც გულისხმობს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ ჩვენთან შეძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნებას ქვეყნის დატოვების შემდგომ, პირდაპირ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, ჩვენს მიერ გაცემული დოკუმენტების წარდგენის საფუძველზე.

პარტნიორები