1200 d

HS8

სტუდიური მონიტორი HS8, რვა ინჩიანი კონუსური ვუფერითა და ერთინჩიანი ხმის გადამცემით

910 d

HS5

2-ზოლიანი ბას-რეფლექსური სტუდიური მონიტორი 5" კონუსური ვუფერითა და 1"  ხმის რეპროდუქტორით

1125 d

MSP5

5" ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით

1100 d

HS7

ორ-ზოლიანი აქტიური სტუდიური მონიტორი , 6,5" ვუფერითა და 1" ხმის რეპროდუქტორით

1650 d

HS8 S

8" სტუდიური საბვუფერი

პარტნიორები